ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

На вниманието на учителите в учебните институции

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР

на тема „Насърчаване на екологичното образование и поведение извън класните стаи и в учебните институции“

 

Уважаеми учители,

В рамките на проект „Best water Use” с акроним BestU, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 от 02.10.2017г. в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020, ще се организират и проведат обучения за преподаватели в учебни институции с продължителност от 40 часа.

Семинара е на тема „Насърчаване на екологичното образование и поведение извън класните стаи и в учебните институции“. Целевата група на събитието са преподаватели в учебни институции (училища и детски градини). Необходимо е формирането на две групи, всяка от тях с 20 (двадесет) участника. Участниците могат да бъдат от общините – Банско, Благоевград, Белица, Кресна, Разлог, Симитли и Якоруда.

Целта на събитието е адекватно обучение и подготовка на учителите, така че да бъдат готови да предприемат инициативи за насърчаване на екологичното образование и поведение извън класните стаи и в учебните институции. 

Във връзка с това каним желаещите да се запишат за участие в обучителния семинар, който ще се състои в периода 15 ноември – 15 декември 2019г. в гр. Благоевград, Трето основно училище „Димитър Талев“, кабинет 6 - изобразително изкуство с адрес: 2700, гр. Благоевград, бул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №13. Местата са ограничени.

 

Елена Лазарова

Управител

Баня Турист ЕООД

 

Георги Цветков – моб.: +359 896 860 750

Председател на УС      

Агенция за икономическо развитие Банско

Тази публикация е осъществена със съдействието на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието носят единствено „Баня Турист“ ЕООД и Сдружение Агенция за икономическо развитие Банско и не може по никакъв начин да отразява мнението на Европейския Съюз, участващите страни в Управляващият орган и Съвместния секретариат. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество „Гърция - България 2014-2020“ ИНТЕРРЕГ V-A.