Interreg-IPA Cross-Border Programme
"Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia"
Project “Affirmation of the natural and cultural values in the border region for better visibility and access”
Ref. No CB006.1.21.183


Уважаеми госпожи и господа,

С удоволствие ви информираме, че проект "Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност", финансиран по Приоритетна Ос 2: Туризъм; Сфера на интервенция: 2.2 Подсилване на туристическия потенциал в региона чрез съвместни инциативи за по-добро съхранение и устойчиво използване на природното и културното наследство, стартира своите дейности.

Проекта е инвестиционен и срока на изпълнение е 24 месеца до 06.07.2019г. и с одобрено заявление за кандидатстване CB006.1.21.183. Реализира се в партньорство с Община Гевгелия, Република Македония като лидер и Агенция за икономическо развитие Банско - проектен партньор. Общия одобрен бюджет е в размер на 215 312.40 €, като от тях 183 015.53 са от IPA Funds, 6 843.06 са съфинансиране от бюджета на Република България и 25 453.81 са съфинансиране от бюджета на бивша Югославска Република Македония.

Проектните дейности са 9 и като резултат от тях ще бъдат изграждане на туристически обект „Динкут“ – място за спорт, отдих и забавления в гр. Гевгелия. Ще бъде разработен уеб сайт и Фейсбук страница на проекта, както и безплатно мобилно приложение за природното и културното наследство на регионите. Ще бъде направен фотоалбум и детайлно проучване и анализ на природното и културно наслество като стратегически документ.

По този повод, Агенция за икономическо развитие Банско организира пресконференция за началото на проекта и в тази връзка

 

 

ВИ КАНИМ ДА ПРИСЪСТВАТЕ

 

НА ЕДНОДНЕВНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

 

за началото на проект "Утвърждаване на природните и културните ценности в трансграничния регион за по-добра достъпност и популярност" по Interreg-IPA Cross-Border Programme "Bulgaria – the former Yugoslav Republic of Macedonia" ref. No: CB006.1.21.183

на 31.08.2017г. (четвъртък) в гр. БАНСКО, Хотел “Орфей” от 10.00 ч.

 

С УВАЖЕНИЕ: Росен Пашов /Координатор проект/

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Моб.: 00359896860750


This project is co-financed by EU