Проект Устойчив М-Туризъм

Предстои финална среща по проект Устойчив М-Туризъм: Обучение на професионалистите в туризма за постигане на идентичност на територията посредством обучения и мобилности. Програма “Леонардо Да Винчи” – сектор Партньорства.
Срещата ще се проведе на 4-ти и 5-ти Юни 2015г. в Община Картепе, Република Турция
http://sustainable-m-tourism.com/?lang=en